الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید  : http://www.telegram.me/danagemانواع جاسوئیچی های سنگی


جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی کد : 21

سنگ عقیق خزه،آونتورین،مارسنگ و عقیق سبز

قیمت : 29000 تومان

جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی کد : 20

سنگ عقیق،حدید،مریم جاسپر،جاسپرخاکی

قیمت : 37000 تومان
جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی کد : 23

سنگ عقیق،آنجلیت،یشم و جاسپرقرمز

قیمت : 43000 تومان

جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی کد : 24

سنگ جیدصورتی،عقیق و کریستال کوارتز

قیمت : 43000 تومان
جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی کد : 27

سنگ لاجورد،زبرجد،عقیق و رزکوارتز

قیمت : 49000 تومان

ش

جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی کد : 26

سنگ عقیق خزه و مون استون

قیمت : 99000 تومان
جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی کد : 29

سنگ آمتیست،جیدصورتی،رودونیت و رزکوارتز

قیمت : 29000 تومان

جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی کد : 28

سنگ عقیق خزه،پیکاسو جاسپر،آنجلیت،مارسنگ و عقیق سیاه

قیمت : 39000 تومان
جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی کد : 2

سنگ یشم،حدید

قیمت : 19000 تومان

جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی کد : 1

سنگ آونتورین نارنجی،حدید،کلسیت و عقیق

قیمت : 29000 تومان
جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی کد : 4

سنگ جاسپرچوبی

قیمت : 29000 تومان

جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی کد : 3

سنگ چشم ببر،هولیت،مرجان،رزکوارتز

قیمت : 29000 تومان


جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی کد : 6

سنگ آمتیست،مارسنگ،عقیق خزه،عقیق زرد،رزکوارتز،رویال جاسپر،سان استون،یشم

قیمت : 39000 تومان

جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی کد : 5

سنگ عقیق

قیمت : 29000 تومان


جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی کد : 8

سنگ عقیق سیاه و کریستال کوارتز و حدید حکاکی صلوات

قیمت : 39000 تومان

جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی کد : 7

سنگ عقیق و حدید

قیمت : 29000 تومان


جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی کد : 33

سنگ جاسپر قرمز

قیمت : 31000 تومان

جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی کد : 9

هفت سنگ چاکرا و گارنت و آمتیست

قیمت : 69000 تومان


جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی کد : 14

سنگ لاجورد

قیمت : 19000 تومان

جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی کد : 13

خرده سنگ های آمتیست، رز کوارتز، مرجان، یشم، آمازونیت، جاسپر چوبی و آونتورین

قیمت : 19000 تومان


جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی کد : 16

سنگ جیدصورتی،هولیت و رویال جاسپر

قیمت : 39000 تومان

جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی کد : 15

سنگ چشم ببر،عقیق قرمز،حدید

قیمت : 39000 تومان


جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی کد : 19

سنگ مارسنگ،عقیق زرد،عقیق سبز،فلوریت و عقیق خزه

قیمت : 39000 تومان

جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی کد : 17

سنگ کریستال تورمالین،عقیق سیاه،رویال جاسپر و عقیق قرمز

قیمت : 19000 تومان


جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی کد : 36

سنگ ابسیدیان،هولیت،عقیق سیاه و حدید

قیمت : 48000 تومان

جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی کد : 35

سنگ حدید،جاسپر قرمز،عقیق،کلسیت،دلربا،آونتورین نارنجی

قیمت : 29000 تومان


جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی کد : 38

سنگ آمتیست،رودونیت و جیدصورتی

قیمت : 29000 تومان

جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی کد : 37

سنگ عقیق خزه ای،آونتورین،عقیق سبز،مارسنگ

قیمت : 44000 تومان


جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی کد : 40

هفت چاکرا،یشم،عقیق سبز و رزکوارتز

قیمت : 33000 تومان

جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی کد : 39

هفت سنگ چاکرا،آمتیست و گارنت

قیمت : 79000 تومان


جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی کد : 42

سنگ چشم ببر،عقیق کارنلیان

قیمت : 32000 تومان

جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی کد : 41

سنگ سیترین

قیمت : 49000 تومان


جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی کد : 44

سنگ آمتیست

قیمت : 33000 تومان

جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی کد : 43

سنگ کریستال کوارتز ،صدف ،عقیق سفید، هولیت

قیمت : 29000 تومان


جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی کد : 46

سنگ آپاتیت،عقیق سیاه،عقیق سبز،لاجورد،دالماتیان و آمتیست

قیمت : 29000 تومان

جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی کد : 45

سنگ عقیق قرمز ، مرجان

قیمت : 28000 تومان


جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی کد : 47

سنگ آمتیست،جیدصورتی،رودونیت و رزکوارتز

قیمت : 29000 تومان