الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید :

https://telegram.me/danagem


صفحه ی اینستاگرام داناگوهر را فالو کنید

https://instagram.com/dana.gemانواع جاسوئیچی های سنگی


جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی کد : 21

سنگ عقیق خزه،آونتورین،مارسنگ و عقیق سبز

قیمت : 29000 تومان

جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی کد : 20

سنگ عقیق،حدید،مریم جاسپر،جاسپرخاکی

قیمت : 37000 تومان
جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی کد : 23

سنگ عقیق،آنجلیت،یشم و جاسپرقرمز

قیمت : 43000 تومان

جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی کد : 24

سنگ جیدصورتی،عقیق و کریستال کوارتز

قیمت : 43000 تومان
جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی کد : 27

سنگ لاجورد،زبرجد،عقیق و رزکوارتز

قیمت : 49000 تومان

جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی کد : 26

سنگ عقیق خزه و مون استون

قیمت : 99000 تومان
جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی کد : 29

سنگ آمتیست،جیدصورتی،رودونیت و رزکوارتز

قیمت : 29000 تومان

جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی کد : 28

سنگ عقیق خزه،پیکاسو جاسپر،آنجلیت،مارسنگ و عقیق سیاه

قیمت : 39000 تومان
جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی کد : 2

سنگ یشم،حدید

قیمت : 19000 تومان

جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی کد : 1

سنگ آونتورین نارنجی،حدید،کلسیت و عقیق

قیمت : 29000 تومان
جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی کد : 4

سنگ جاسپرچوبی

قیمت : 29000 تومان

جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی کد : 3

سنگ چشم ببر،هولیت،مرجان،رزکوارتز

قیمت : 29000 تومان


جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی کد : 6

سنگ آمتیست،مارسنگ،عقیق خزه،عقیق زرد،رزکوارتز،رویال جاسپر،سان استون،یشم

قیمت : 39000 تومان

جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی کد : 5

سنگ عقیق

قیمت : 29000 تومان


جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی کد : 8

سنگ عقیق سیاه و کریستال کوارتز و حدید حکاکی صلوات

قیمت : 39000 تومان

جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی کد : 7

سنگ عقیق و حدید

قیمت : 29000 تومان


جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی کد : 33

سنگ جاسپر قرمز

قیمت : 31000 تومان

جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی کد : 9

هفت سنگ چاکرا و گارنت و آمتیست

قیمت : 69000 تومان


جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی کد : 14

سنگ لاجورد

قیمت : 19000 تومان

جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی کد : 13

خرده سنگ های آمتیست، رز کوارتز، مرجان، یشم، آمازونیت، جاسپر چوبی و آونتورین

قیمت : 19000 تومان


جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی کد : 16

سنگ جیدصورتی،هولیت و رویال جاسپر

قیمت : 39000 تومان

جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی کد : 15

سنگ چشم ببر،عقیق قرمز،حدید

قیمت : 39000 تومان


جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی کد : 19

سنگ مارسنگ،عقیق زرد،عقیق سبز،فلوریت و عقیق خزه

قیمت : 39000 تومان

جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی کد : 17

سنگ کریستال تورمالین،عقیق سیاه،رویال جاسپر و عقیق قرمز

قیمت : 19000 تومان