الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید :

https://telegram.me/danagem


صفحه ی اینستاگرام داناگوهر را فالو کنید

https://instagram.com/dana.gem انواع جاسوئیچ های سنگی


 

جاسوئیچی سنگی 

جاسوئیچی  کد : 2

سنگ یشم،حدید

قیمت : 19000 تومان

 

جاسوئیچی سنگی 

جاسوئیچی  کد : 1

سنگ آونتورین نارنجی،حدید،کلسیت و عقیق

قیمت : 29000 تومان

 


 

 جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی  کد : 4

سنگ جاسپرچوبی

قیمت : 29000 تومان

 

جاسوئیچی سنگی 

جاسوئیچی  کد : 3

سنگ چشم ببر،هولیت،مرجان،رزکوارتز

قیمت : 29000 تومان

 

 

 جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی  کد : 6

سنگ آمتیست،مارسنگ،عقیق خزه،عقیق زرد،رزکوارتز،رویال جاسپر،سان استون،یشم

قیمت : 39000 تومان

 

جاسوئیچی سنگی 

جاسوئیچی  کد : 5

سنگ عقیق

قیمت : 29000 تومان

 

 

 

 جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی  کد : 8

سنگ عقیق سیاه و کریستال کوارتز و حدید حکاکی صلوات

قیمت : 39000 تومان

 

جاسوئیچی سنگی 

جاسوئیچی  کد : 7

سنگ عقیق و حدید

قیمت : 29000 تومان

 

 
 جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی  کد : 10

سنگ آمتیست

قیمت : 29000 تومان

جاسوئیچی سنگی 

جاسوئیچی  کد : 9

هفت سنگ چاکرا و گارنت

قیمت : 69000 تومان

 

 

 جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی  کد : 12

سنگ چشم ببر،فلوریت و یشم زیتونی

قیمت : 29000 تومان

جاسوئیچی سنگی 

جاسوئیچی  کد : 11

سنگ لاجورد،آونتورین،اوناکیت و جاسپر

قیمت : 29000 تومان

 

 

 جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی  کد : 14

سنگ لاجورد

قیمت : 19000 تومان

جاسوئیچی سنگی 

جاسوئیچی  کد : 13

خرده سنگ های آمتیست، رز کوارتز، مرجان، یشم، آمازونیت، جاسپر چوبی و آونتورین

قیمت : 19000 تومان

 

 

 جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی  کد : 16

سنگ جیدصورتی،هولیت و رویال جاسپر

قیمت : 39000 تومان

جاسوئیچی سنگی 

جاسوئیچی  کد : 15

سنگ چشم ببر،عقیق قرمز،حدید

قیمت : 39000 تومان

 

 

 جاسوئیچی سنگی

جاسوئیچی  کد : 18

سنگ یشم،عقیق سیاه و دلربا

قیمت : 29000 تومان

جاسوئیچی سنگی 

جاسوئیچی  کد : 17

سنگ کریستال تورمالین،عقیق سیاه،رویال جاسپر و عقیق قرمز

قیمت : 19000 تومان

 

 

جاسوئیچی سنگی 

جاسوئیچی  کد : 19

سنگ مارسنگ،عقیق زرد،عقیق سبز،فلوریت و عقیق خزه

قیمت : 39000 تومان