الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید :

https://telegram.me/danagem


صفحه ی اینستاگرام داناگوهر را فالو کنید

https://instagram.com/dana.gemهر یک از سنگهای فوق را می توانید به روشهای بالا ، دورقاب نقره ، دوربافت با بند نبوک ، سوراخکاری و نصب کلیپس و زنجیر سفارش دهید

لازم به ذکر است رنگ کلیپس و زنجیر می تواند طلایی یا نقره ایی باشد به انتخاب شما ( همچنین رنگ نخ بافته شده به دور سنگ )

برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن مجزا محاسبه میگردد

 

تولیت 

سنگ طبیعی تولیت  کد : 2

Natural Thulite

وزن : 47.4 قیراط

ابعاد : 25*29 میلیمتر

قیمت : 94000 تومان

تولیت 

سنگ طبیعی تولیت  کد : 1

Natural Thulite

وزن : 44.8 قیراط

ابعاد : 28*37 میلیمتر

قیمت : 88000 تومان

 


 

 تولیت

سنگ طبیعی تولیت  کد : 4

Natural Thulite

وزن : 46.1 قیراط

ابعاد : 25*35میلیمتر

قیمت : 92000 تومان

تولیت 

سنگ طبیعی تولیت  کد : 3

Natural Thulite

وزن : 36.5 قیراط

ابعاد : 31*23 میلیمتر

قیمت : 72000 تومان

 

 

 تولیت

سنگ طبیعی تولیت  کد : 8

Natural Thulite

وزن : 56.1قیراط

ابعاد : 29*40 میلیمتر

قیمت : 112000 تومان

تولیت 

سنگ طبیعی تولیت  کد : 7

Natural Thulite

وزن : 41.9 قیراط

ابعاد : 24*28 میلیمتر

قیمت : 82000 تومان

 
 تولیت

سنگ طبیعی تولیت  کد : 10

Natural Thulite

وزن : 50.1 قیراط

ابعاد : 27*37 میلیمتر

قیمت : 100000 تومان

تولیت 

سنگ طبیعی تولیت  کد : 9

Natural Thulite

وزن : 33.4 قیراط

ابعاد : 20*26 میلیمتر

قیمت : 66000 تومان

 

 

 تولیت

سنگ طبیعی تولیت  کد : 12

Natural Thulite

وزن : 23.1 قیراط

ابعاد : 17*34 میلیمتر

قیمت : 46000 تومان

تولیت 

سنگ طبیعی تولیت  کد : 11

Natural Thulite

وزن : 55.7قیراط

ابعاد : 26*33 میلیمتر

قیمت : 110000 تومان

 

 

تولیت 

سنگ طبیعی تولیت  کد : 14

Natural Thulite

وزن : 40قیراط

ابعاد : 26*32 میلیمتر

قیمت : 80000 تومان

تولیت 

سنگ طبیعی تولیت  کد : 13

Natural Thulite

وزن : 49.2 قیراط

ابعاد : 34*25 میلیمتر

قیمت : 98000 تومان

 


 

تولیت

سنگ طبیعی تولیت  کد : 28

Natural Thulite

وزن : 52.5قیراط

ابعاد : 27*35 میلیمتر

قیمت : 104000 تومان

تولیت 

سنگ طبیعی تولیت  کد : 27

Natural Thulite

وزن : 12.2قیراط

ابعاد : 17*28 میلیمتر

قیمت : 24000تومان

 


 

تولیت 

سنگ طبیعی تولیت  کد : 34

Natural Thulite

وزن : 11.4قیراط

ابعاد : 15*22 میلیمتر

قیمت : 22000تومان

تولیت 

سنگ طبیعی تولیت  کد : 33

Natural Thulite

وزن : 48.8 قیراط

ابعاد : 25*33 میلیمتر

قیمت : 96000 تومان

 

 

 تولیت

سنگ طبیعی تولیت  کد : 36

Natural Thulite

وزن : 18.9 قیراط

ابعاد : 15*19 میلیمتر

قیمت : 36000 تومان

تولیت 

سنگ طبیعی تولیت  کد : 35

Natural Thulite

وزن : 41.9 قیراط

ابعاد : 24*33 میلیمتر

قیمت : 82000 تومان

 

 

 تولیت

سنگ طبیعی تولیت  کد : 40

Natural Thulite

وزن : 50.2 قیراط

ابعاد : 27*27 میلیمتر

قیمت : 100000 تومان

تولیت 

سنگ طبیعی تولیت  کد : 39

Natural Thulite

وزن : 43.1قیراط

ابعاد : 38*25 میلیمتر

قیمت : 86000 تومان

 

 

تولیت 

سنگ طبیعی تولیت  کد : 42

Natural Thulite

وزن : 38.7قیراط

ابعاد : 27*26 میلیمتر

قیمت : 76000تومان

تولیت 

سنگ طبیعی تولیت  کد : 41

Natural Thulite

وزن : 49.3 قیراط

ابعاد : 28*36 میلیمتر

قیمت : 98000 تومان

 

 

 تولیت

سنگ طبیعی تولیت  کد : 52

Natural Thulite

وزن : 44.7قیراط

ابعاد : 26*31 میلیمتر

قیمت : 88000 تومان

تولیت 

سنگ طبیعی تولیت  کد : 51

Natural Thulite

وزن :48 قیراط

ابعاد : 34*25 میلیمتر

قیمت : 96000 تومان

هر یک از سنگهای فوق را می توانید به روشهای بالا ، دورقاب نقره ، دوربافت با بند نبوک ، سوراخکاری و نصب کلیپس و زنجیر سفارش دهید

لازم به ذکر است رنگ کلیپس و زنجیر می تواند طلایی یا نقره ایی باشد به انتخاب شما ( همچنین رنگ نخ بافته شده به دور سنگ )

برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن مجزا محاسبه میگردد