الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید :

https://telegram.me/danagem


صفحه ی اینستاگرام داناگوهر را فالو کنید

https://instagram.com/dana.gemانواع سنگ بامبل بی جاسپر


 هر یک از سنگهای فوق را می توانید به روشهای بالا ، دورقاب نقره ، دوربافت با بند نبوک ، سوراخکاری و نصب کلیپس و زنجیر سفارش دهید

لازم به ذکر است رنگ کلیپس و زنجیر می تواند طلایی یا نقره ایی باشد به انتخاب شما ( همچنین رنگ نخ بافته شده به دور سنگ )

برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن مجزا محاسبه میگردد


 

 

سنگ بامبل بی جاسپر 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 2

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 46 قیراط

ابعاد : 22*44 میلیمتر

قیمت : 69000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 1

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 52 قیراط

ابعاد : 35*36 میلیمتر

قیمت : 78000 تومان

 


 سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 4

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 71 قیراط

ابعاد : 41*50 میلیمتر

قیمت : 107000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 3

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 59 قیراط

ابعاد : 28*55 میلیمتر

قیمت : 89000 تومان

 

 

 سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 6

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 20*36 میلیمتر

قیمت : 39000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 5

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 49 قیراط

ابعاد : 8*44 میلیمتر

قیمت : 74000 تومان

 

 

 سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 8

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 94 قیراط

ابعاد : 44*60 میلیمتر

قیمت : 141000 تومان

 

سنگ بامبل بی جاسپر 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 7

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 81 قیراط

ابعاد : 30*56 میلیمتر

قیمت : 122000 تومان

 


 سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 10

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 59 قیراط

ابعاد : 31*42 میلیمتر

قیمت : 89000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 9

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 65 قیراط

ابعاد : 33*49 میلیمتر

قیمت : 98000 تومان

 

 

 سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 12

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 69 قیراط

ابعاد : 32*51 میلیمتر

قیمت : 104000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 11

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 71 قیراط

ابعاد : 32*42 میلیمتر

قیمت : 107000 تومان

 

 

سنگ بامبل بی جاسپر 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 14

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 65 قیراط

ابعاد : 28*51 میلیمتر

قیمت : 98000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 13

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 84 قیراط

ابعاد : 26*52 میلیمتر

قیمت : 126000 تومان

 

 

سنگ بامبل بی جاسپر 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 16

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 24*35 میلیمتر

قیمت : 54000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 15

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 69 قیراط

ابعاد : 33*41 میلیمتر

قیمت : 104000 تومان

 

 

سنگ بامبل بی جاسپر 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 18

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 45 قیراط

ابعاد : 22*44 میلیمتر

قیمت : 68000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 17

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 37*32 میلیمتر

قیمت : 53000 تومان

 

سنگ بامبل بی جاسپر 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 20

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 21 قیراط

ابعاد : 14*39 میلیمتر

قیمت : 32000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 19

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 44 قیراط

ابعاد : 44*23 میلیمتر

قیمت : 66000 تومان

 

 

سنگ بامبل بی جاسپر 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 22

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 60 قیراط

ابعاد : 31*35 میلیمتر

قیمت : 90000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 21

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 60 قیراط

ابعاد : 23*44 میلیمتر

قیمت : 90000 تومان

 

 

 

سنگ بامبل بی جاسپر 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 24

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 76 قیراط

ابعاد : 26*53 میلیمتر

قیمت : 114000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 23

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 25*40 میلیمتر

قیمت : 59000 تومان

 

 

سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 26

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 32 قیراط

ابعاد :25*38 میلیمتر

قیمت : 48000 تومان

 

سنگ بامبل بی جاسپر 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 25

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 34*31 میلیمتر

قیمت : 59000 تومان

 

 

سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 28

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 37 قیراط

ابعاد :42*25 میلیمتر

قیمت : 56000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 27

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 76 قیراط

ابعاد : 33*40 میلیمتر

قیمت : 114000 تومان

 

 

سنگ بامبل بی جاسپر 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 30

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 23*42 میلیمتر

قیمت : 63000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 29

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 54 قیراط

ابعاد : 42*31 میلیمتر

قیمت : 81000 تومان

 

 

 

سنگ بامبل بی جاسپر 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 32

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 61 قیراط

ابعاد : 37*44 میلیمتر

قیمت : 92000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 31

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 61 قیراط

ابعاد : 29*49 میلیمتر

قیمت :  92000 تومان

 

 

سنگ بامبل بی جاسپر 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 34

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 84 قیراط

ابعاد : 50*33 میلیمتر

قیمت : 126000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 33

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 20*41 میلیمتر

قیمت :  51000 تومان

 

 سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 36

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 68 قیراط

ابعاد : 37*33 میلیمتر

قیمت : 102000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 35

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 81 قیراط

ابعاد : 32*38 میلیمتر

قیمت : 122000 تومان

 

 

 سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 38

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 62 قیراط

ابعاد : 25*48 میلیمتر

قیمت : 93000 تومان

 

سنگ بامبل بی جاسپر 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 37

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 63 قیراط

ابعاد : 32*32 میلیمتر

قیمت : 95000 تومان

 

 

 سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 40

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 38*18 میلیمتر

قیمت : 47000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 39

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 61 قیراط

ابعاد : 28*34 میلیمتر

قیمت : 92000 تومان

 

 

 

سنگ بامبل بی جاسپر 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 42

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 106 قیراط

ابعاد : 36*50 میلیمتر

قیمت : 159000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 41

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 27*36 میلیمتر

قیمت : 59000 تومان

 

 

 سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 44

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 57 قیراط

ابعاد : 32*40 میلیمتر

قیمت : 86000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 43

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 46 قیراط

ابعاد : 38*31 میلیمتر

قیمت : 69000 تومان

 

 

 

 سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 46

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 37*24 میلیمتر

قیمت : 57000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 45

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 42*22 میلیمتر

قیمت : 63000 تومان
 سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 48

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 36*25 میلیمتر

قیمت : 54000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 47

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 85 قیراط

ابعاد : 33*38 میلیمتر

قیمت : 128000 تومان

 

 

 سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 50

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 71 قیراط

ابعاد : 34*47 میلیمتر

قیمت : 107000 تومان

 

سنگ بامبل بی جاسپر 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 49

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 78 قیراط

ابعاد : 32*48 میلیمتر

قیمت : 117000 تومان

 

 

 سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 52

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 18*30 میلیمتر

قیمت : 45000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 51

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 33*24 میلیمتر

قیمت : 44000 تومان

 

 

سنگ بامبل بی جاسپر 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 54

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 22*46 میلیمتر

قیمت : 50000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 53

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 20*27 میلیمتر

قیمت : 42000 تومان

 

 

 سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 56

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 18 قیراط

ابعاد : 15*24 میلیمتر

قیمت : 27000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 55

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 65 قیراط

ابعاد : 26*44 میلیمتر

قیمت : 98000 تومان

 

 

 سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 58

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 75 قیراط

ابعاد : 47*32 میلیمتر

قیمت : 113000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 57

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 18*30 میلیمتر

قیمت : 36000 تومان
 
سنگ بامبل بی جاسپر 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 60

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 22*25 میلیمتر

قیمت : 63000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر 

سنگ بامبل بی جاسپر  کد : 59

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 89 قیراط

ابعاد : 30*49 میلیمتر

قیمت : 134000 تومان

هر یک از سنگهای فوق را می توانید به روشهای بالا ، دورقاب نقره ، دوربافت با بند نبوک ، سوراخکاری و نصب کلیپس و زنجیر سفارش دهید

لازم به ذکر است رنگ کلیپس و زنجیر می تواند طلایی یا نقره ایی باشد به انتخاب شما ( همچنین رنگ نخ بافته شده به دور سنگ )

برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن مجزا محاسبه میگردد