الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید  : http://www.telegram.me/danagemانواع سنگ بامبل بی جاسپرهر یک از سنگهای فوق را می توانید به روشهای بالا ، دورقاب نقره ، دوربافت با بند نبوک ، سوراخکاری و نصب کلیپس و زنجیر سفارش دهید

لازم به ذکر است رنگ کلیپس و زنجیر می تواند طلایی یا نقره ایی باشد به انتخاب شما ( همچنین رنگ نخ بافته شده به دور سنگ )

برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن مجزا محاسبه میگردد

سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 2

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 51 قیراط

ابعاد : 39*23 میلیمتر

قیمت : 128000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 1

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 44 قیراط

ابعاد : 34*24 میلیمتر

قیمت : 110000 تومان
سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 4

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 51 قیراط

ابعاد : 40*22 میلیمتر

قیمت : 128000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 3

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 35*23 میلیمتر

قیمت : 95000 تومان


سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 6

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 62 قیراط

ابعاد : 42*25 میلیمتر

قیمت : 155000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 5

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 61 قیراط

ابعاد : 26*32 میلیمتر

قیمت : 153000 تومان


سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 8

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 73 قیراط

ابعاد : 46*29 میلیمتر

قیمت : 183000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 7

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 31*24 میلیمتر

قیمت : 83000 تومان


سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 10

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 24*25 میلیمتر

قیمت : 98000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 9

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 50 قیراط

ابعاد : 38*27 میلیمتر

قیمت : 125000 تومان


سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 12

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 55 قیراط

ابعاد : 42*24 میلیمتر

قیمت : 138000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 11

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 33*23 میلیمتر

قیمت : 105000 تومان


سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 14

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 33*24 میلیمتر

قیمت : 85000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 13

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 61 قیراط

ابعاد : 32*27 میلیمتر

قیمت : 153000 تومان


سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 16

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 68 قیراط

ابعاد : 31*30 میلیمتر

قیمت : 170000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 15

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 33*21 میلیمتر

قیمت : 105000 تومان


سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 18

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 38*26 میلیمتر

قیمت : 90000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 17

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 72 قیراط

ابعاد : 42*27 میلیمتر

قیمت : 180000 تومان
سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 20

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 36*27 میلیمتر

قیمت : 108000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 19

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 46*23 میلیمتر

قیمت : 105000 تومان


سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 22

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 33 قیراط

ابعاد : 27*22 میلیمتر

قیمت : 83000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 21

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 58 قیراط

ابعاد : 28*31 میلیمتر

قیمت : 145000 تومان


سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 24

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 21*29 میلیمتر

قیمت : 108000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 23

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 41*23 میلیمتر

قیمت : 95000 تومان


سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 26

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 38 قیراط

ابعاد :22*27 میلیمتر

قیمت : 95000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 25

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 34*23 میلیمتر

قیمت : 88000 تومان


سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 28

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 71 قیراط

ابعاد :29*48 میلیمتر

قیمت : 178000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 27

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 48 قیراط

ابعاد : 36*22 میلیمتر

قیمت : 120000 تومان


سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 30

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 87 قیراط

ابعاد : 32*43 میلیمتر

قیمت : 218000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 29

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 59 قیراط

ابعاد : 27*44 میلیمتر

قیمت : 148000 تومان


سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 32

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 33*19 میلیمتر

قیمت : 75000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 31

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 67 قیراط

ابعاد : 45*30 میلیمتر

قیمت : 168000 تومان


سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 34

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 30*22 میلیمتر

قیمت : 98000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 33

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 50 قیراط

ابعاد : 41*24 میلیمتر

قیمت : 125000 تومان
سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 36

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 30*21 میلیمتر

قیمت : 85000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 35

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 18*31 میلیمتر

قیمت : 55000 تومان


سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 38

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 33*23 میلیمتر

قیمت : 87000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 37

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 47 قیراط

ابعاد : 27*23 میلیمتر

قیمت : 117000 تومان


سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 40

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 30*21 میلیمتر

قیمت : 95000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 39

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 30*19 میلیمتر

قیمت : 70000 تومان


سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 42

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 21*25 میلیمتر

قیمت : 60000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 41

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 25 قیراط

ابعاد : 33*15 میلیمتر

قیمت : 62000 تومان


سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 44

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 33*19 میلیمتر

قیمت : 72000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 43

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 28*19 میلیمتر

قیمت : 70000 تومان


سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 46

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 30*19 میلیمتر

قیمت : 75000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 45

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 40 قیراط

ابعاد : 38*22 میلیمتر

قیمت : 100000 تومان
سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 48

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 57 قیراط

ابعاد : 40*25 میلیمتر

قیمت : 142000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 47

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 41 قیراط

ابعاد : 27*27 میلیمتر

قیمت : 102000 تومان


سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 50

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 45 قیراط

ابعاد : 38*45 میلیمتر

قیمت : 112000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 49

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 33*22 میلیمتر

قیمت : 97000 تومان


سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 52

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 31 قیراط

ابعاد : 22*30 میلیمتر

قیمت : 77000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 51

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 31*16 میلیمتر

قیمت : 60000 تومان


سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 54

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 25 قیراط

ابعاد : 26*19 میلیمتر

قیمت : 62000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 53

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 35*20 میلیمتر

قیمت : 92000 تومان


سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 56

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 37 قیراط

ابعاد : 32*20 میلیمتر

قیمت : 92000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 55

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 29 قیراط

ابعاد : 18*23 میلیمتر

قیمت : 72000 تومان


سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 58

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 19 قیراط

ابعاد : 28*16 میلیمتر

قیمت : 47000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 57

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 24 قیراط

ابعاد : 30*16 میلیمتر

قیمت : 60000 تومان
سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 60

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 27*22 میلیمتر

قیمت : 65000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 59

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 17 قیراط

ابعاد : 25*14 میلیمتر

قیمت : 42000 تومان
سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 62

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 17 قیراط

ابعاد : 26*19 میلیمتر

قیمت : 42000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 61

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 32*15 میلیمتر

قیمت : 55000 تومان
سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 64

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 16*25 میلیمتر

قیمت : 55000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 63

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 36 قیراط

ابعاد : 34*20 میلیمتر

قیمت : 90000 تومان
سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 66

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 23 قیراط

ابعاد : 29*17 میلیمتر

قیمت : 57000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر استرالیا کد : 65

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 22 قیراط

ابعاد : 31*18 میلیمتر

قیمت : 55000 تومان

هر یک از سنگهای فوق را می توانید به روشهای بالا ، دورقاب نقره ، دوربافت با بند نبوک ، سوراخکاری و نصب کلیپس و زنجیر سفارش دهید

لازم به ذکر است رنگ کلیپس و زنجیر می تواند طلایی یا نقره ایی باشد به انتخاب شما ( همچنین رنگ نخ بافته شده به دور سنگ )

برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن مجزا محاسبه میگردد