الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید :

https://telegram.me/danagem


صفحه ی اینستاگرام داناگوهر را فالو کنید

https://instagram.com/dana.gemانواع سنگ بامبل بی جاسپرهر یک از سنگهای فوق را می توانید به روشهای بالا ، دورقاب نقره ، دوربافت با بند نبوک ، سوراخکاری و نصب کلیپس و زنجیر سفارش دهید

لازم به ذکر است رنگ کلیپس و زنجیر می تواند طلایی یا نقره ایی باشد به انتخاب شما ( همچنین رنگ نخ بافته شده به دور سنگ )

برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن مجزا محاسبه میگردد

سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر کد : 2

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 34 قیراط

ابعاد : 37*27 میلیمتر

قیمت : 51000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر کد : 1

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 59 قیراط

ابعاد : 43*27 میلیمتر

قیمت : 89000 تومان
سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر کد : 4

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 76 قیراط

ابعاد : 38*34 میلیمتر

قیمت : 114000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر کد : 3

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 62 قیراط

ابعاد : 45*31 میلیمتر

قیمت : 93000 تومان


سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر کد : 6

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 43 قیراط

ابعاد : 37*28 میلیمتر

قیمت : 65000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر کد : 5

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 45 قیراط

ابعاد : 28*28 میلیمتر

قیمت : 68000 تومان


سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر کد : 8

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 36*24 میلیمتر

قیمت : 63000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر کد : 7

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 44 قیراط

ابعاد : 48*25 میلیمتر

قیمت : 66000 تومان


سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر کد : 10

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 79 قیراط

ابعاد : 37*33 میلیمتر

قیمت : 119000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر کد : 9

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 90 قیراط

ابعاد : 38*37 میلیمتر

قیمت : 135000 تومان


سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر کد : 12

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 48 قیراط

ابعاد : 41*29 میلیمتر

قیمت : 72000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر کد : 11

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 54 قیراط

ابعاد : 47*30 میلیمتر

قیمت : 81000 تومان


سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر کد : 14

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 57 قیراط

ابعاد : 45*31 میلیمتر

قیمت : 86000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر کد : 13

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 57 قیراط

ابعاد : 48*28 میلیمتر

قیمت : 86000 تومان


سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر کد : 16

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 34*18 میلیمتر

قیمت : 45000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر کد : 15

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 54 قیراط

ابعاد : 47*27 میلیمتر

قیمت : 81000 تومان


سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر کد : 18

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 50 قیراط

ابعاد : 31*26 میلیمتر

قیمت : 75000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر کد : 17

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 34*24 میلیمتر

قیمت : 59000 تومان
سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر کد : 20

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 18 قیراط

ابعاد : 34*20 میلیمتر

قیمت : 27000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر کد : 19

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 51 قیراط

ابعاد : 57*22 میلیمتر

قیمت : 77000 تومان


سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر کد : 22

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 44 قیراط

ابعاد : 46*19 میلیمتر

قیمت : 66000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر کد : 21

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 55 قیراط

ابعاد : 37*37 میلیمتر

قیمت : 83000 تومان


سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر کد : 24

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 90 قیراط

ابعاد : 59*35 میلیمتر

قیمت : 135000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر کد : 23

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 74 قیراط

ابعاد : 47*38 میلیمتر

قیمت : 111000 تومان


سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر کد : 26

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 38 قیراط

ابعاد :34*28 میلیمتر

قیمت : 57000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر کد : 25

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 41*27 میلیمتر

قیمت : 57000 تومان


سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر کد : 28

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 38 قیراط

ابعاد :42*26 میلیمتر

قیمت : 57000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر کد : 27

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 47 قیراط

ابعاد : 37*27 میلیمتر

قیمت : 71000 تومان


سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر کد : 30

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 25 قیراط

ابعاد : 32*18 میلیمتر

قیمت : 38000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر کد : 29

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 69 قیراط

ابعاد : 56*27 میلیمتر

قیمت : 104000 تومان


سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر کد : 32

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 13 قیراط

ابعاد : 22*20 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر کد : 31

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 19 قیراط

ابعاد : 33*14 میلیمتر

قیمت : 29000 تومان


سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر کد : 34

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 17 قیراط

ابعاد : 27*14 میلیمتر

قیمت : 26000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر کد : 33

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 12 قیراط

ابعاد : 25*14 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان
سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر کد : 36

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 46 قیراط

ابعاد : 44*22 میلیمتر

قیمت : 69000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر کد : 35

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 13 قیراط

ابعاد : 25*15 میلیمتر

قیمت : 25000 تومان


سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر کد : 38

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 93 قیراط

ابعاد : 60*44 میلیمتر

قیمت : 140000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر کد : 37

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 58 قیراط

ابعاد : 55*25 میلیمتر

قیمت : 87000 تومان


سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر کد : 40

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 58 قیراط

ابعاد : 42*31 میلیمتر

قیمت : 87000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر کد : 39

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 64 قیراط

ابعاد : 49*30 میلیمتر

قیمت : 96000 تومان


سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر کد : 42

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 83 قیراط

ابعاد : 52*26 میلیمتر

قیمت : 125000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر کد : 41

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 70 قیراط

ابعاد : 42*32 میلیمتر

قیمت : 105000 تومان


سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر کد : 44

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 39 قیراط

ابعاد : 33*31 میلیمتر

قیمت : 59000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر کد : 43

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 75 قیراط

ابعاد : 52*26 میلیمتر

قیمت : 113000 تومان


سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر کد : 46

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 45 قیراط

ابعاد : 38*31 میلیمتر

قیمت : 68000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر کد : 45

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 60 قیراط

ابعاد : 45*37 میلیمتر

قیمت : 90000 تومان
سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر کد : 48

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 89 قیراط

ابعاد : 49*30 میلیمتر

قیمت : 134000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر کد : 47

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 56 قیراط

ابعاد : 40*32 میلیمتر

قیمت : 84000 تومان


سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر کد : 50

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 30*18 میلیمتر

قیمت : 45000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر کد : 49

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 74 قیراط

ابعاد : 48*32 میلیمتر

قیمت : 111000 تومان


سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر کد : 52

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 77 قیراط

ابعاد : 48*32 میلیمتر

قیمت : 116000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر کد : 51

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 64 قیراط

ابعاد : 44*26 میلیمتر

قیمت : 96000 تومان


سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر کد : 54

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 85 قیراط

ابعاد : 48*33 میلیمتر

قیمت : 128000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر کد : 53

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 71 قیراط

ابعاد : 47*34 میلیمتر

قیمت : 107000 تومان


سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر کد : 56

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 61 قیراط

ابعاد : 34*29 میلیمتر

قیمت : 92000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر کد : 55

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 61 قیراط

ابعاد : 48*25 میلیمتر

قیمت : 92000 تومان


سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر کد : 58

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 54 قیراط

ابعاد : 42*31 میلیمتر

قیمت : 81000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر کد : 57

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 67 قیراط

ابعاد : 37*33 میلیمتر

قیمت : 101000 تومان
سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر کد : 60

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 40*25 میلیمتر

قیمت : 57000 تومان

سنگ بامبل بی جاسپر

سنگ بامبل بی جاسپر کد : 59

Natural Bumblebee Jasper

وزن : 75 قیراط

ابعاد : 40*33 میلیمتر

قیمت : 113000 تومان

هر یک از سنگهای فوق را می توانید به روشهای بالا ، دورقاب نقره ، دوربافت با بند نبوک ، سوراخکاری و نصب کلیپس و زنجیر سفارش دهید

لازم به ذکر است رنگ کلیپس و زنجیر می تواند طلایی یا نقره ایی باشد به انتخاب شما ( همچنین رنگ نخ بافته شده به دور سنگ )

برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن مجزا محاسبه میگردد