الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید :

@danagem

https://telegram.me/danagemخريد انواع مختلف و بينظيري از انگشتر هاي نقره

خريد انگشتر نقره مردانه

بخش اول 

***   هزینه ی تغییر سایز هر انگشتر مبلغ 10 هزار تومان می باشد   ***

 

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه کد :  8002

سنگ  طبیعی جواهر زبرجد

سایز : 65

وزن : 16 گرم

قیمت : 220.000 تومان

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه کد :  8001

سنگ  طبیعی عقیق خراسان یمنی تراش

سایز :  61

وزن : 22 گرم

قیمت : 179000 تومان

 

 

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه کد :  8004

سنگ  طبیعی عقیق خراسان یمنی تراش

سایز : 59

وزن : 22 گرم

قیمت : 179000 تومان

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه کد :  8003

سنگ  طبیعی عقیق کریزیلیس

سایز : 65

وزن : 14 گرم

قیمت : 169000 تومان

 

 

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه کد :  8006

سنگ  طبیعی عقیق خراسان یمنی تراش

سایز : 59

وزن : 22 گرم

قیمت : 179000 تومان

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه کد :  8005

سنگ  طبیعی  عقیق خراسان یمنی تراش

سایز : 64

وزن : 19 گرم

قیمت : 179000 تومان

 

 

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه کد :  8008

سنگ  طبیعی عقیق خراسان یمنی تراش

سایز : 59

وزن : 22 گرم

قیمت : 179000 تومان

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه کد :  8007

سنگ  طبیعی عقیق خراسان یمنی تراش

سایز : 59

وزن : 22 گرم

قیمت : 179000 تومان

 

 

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه کد :  8010

سنگ  طبیعی اوپال

سایز : 60

وزن : 12 گرم

قیمت : 220.000 تومان

 

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه کد :  8009

سنگ طبیعی  عقیق خراسان یمنی تراش

سایز : 59

وزن : 22 گرم

قیمت : 179000 تومان

 

 

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه کد :  8012

سنگ  طبیعی جواهر یاقوت سرخ

سایز : 64

وزن : 15 گرم

قیمت : 220.000 تومان

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه کد :  8011

سنگ  طبیعی جواهر یاقوت کبود

سایز : 64

وزن : 16 گرم

قیمت : 220.000 تومان

 

 

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه کد :  8014

سنگ  طبیعی جواهر یاقوت کبود

سایز : 63

وزن : 14 گرم

قیمت : 220.000 تومان

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه کد :  8013

سنگ  طبیعی جواهر زبرجد

سایز : 66

وزن : 13 گرم

قیمت : 220.000 تومان

 

 

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه کد :  8016

سنگ  طبیعی جواهر یاقوت سرخ

سایز : 64

وزن : 17 گرم

قیمت : 220.000 تومان

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه کد :  8015

سنگ  طبیعی جواهر یاقوت سرخ

سایز : 65

وزن : 13 گرم

قیمت : 220.000 تومان

 

 

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه کد :  8018

سنگ  طبیعی جواهر یاقوت سرخ

سایز : 64

وزن : 15 گرم

قیمت : 220.000 تومان

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه کد :  8017

سنگ  طبیعی جواهر زبرجد

سایز : 63

وزن : 15 گرم

قیمت : 220.000 تومان

 

 

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه کد :  8020

سنگ  طبیعی جواهر یاقوت زرد

سایز : 66

وزن : 15 گرم

قیمت : 220.000 تومان

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه کد :  8019

سنگ  طبیعی جواهر یاقوت کبود

سایز : 61

وزن : 15 گرم

قیمت : 220.000 تومان

 

 

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه کد :  8022

سنگ  طبیعی جواهر یاقوت زرد

سایز : 68

وزن : 19 گرم

قیمت : 320.000 تومان

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه کد :  8021

سنگ  طبیعی جواهر یاقوت سرخ

سایز : 64

وزن : 14 گرم

قیمت : 220.000 تومان

 

 

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه کد :  8024

سنگ  طبیعی جواهر یاقوت کبود

سایز : 67

وزن : 15 گرم

قیمت : 220.000 تومان

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه کد :  8023

سنگ  طبیعی اوپال

سایز : 67

وزن : 15 گرم

قیمت : 350.000 تومان

 

 

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه کد :  8026

سنگ  طبیعی جواهر یاقوت کبود

سایز : 65

وزن : 14 گرم

قیمت : 220.000 تومان

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه کد :  8025

سنگ  طبیعی جواهر زبرجد

سایز : 67

وزن : 14 گرم

قیمت : 220.000 تومان


 

بخش دوم انگشتر نقره مردانه

بخش سوم انگشتر نقره مردانه