الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید :

https://telegram.me/danagem


صفحه ی اینستاگرام داناگوهر را فالو کنید

https://instagram.com/dana.gem


 

 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   8013

سنگ حدید

طلسم عین علی

 سایز : 63

 قیمت فقط : 199.000 تومان

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه  کد   8012

سنگ حدید

طلسم سلیمان نبی

سایز : 66

 قیمت فقط : 229.000 تومان
 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   8015

سنگ حدید

طلسم عین علی

سایز : 62

 قیمت فقط : 199.000 تومان

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه  کد   8014

سنگ حدید

طلسم عین علی

سایز : 62

 قیمت فقط : 199.000 تومان
 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   8017

سنگ حدید

طلسم عین علی

سایز : 63

 قیمت فقط : 199.000 تومان

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه  کد   8016

سنگ حدید

طلسم عین علی

سایز : 58

 قیمت فقط : 119.000 تومان
 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   8019

سنگ حدید

طلسم سلیمان نبی

سایز : 62

 قیمت فقط : 199.000 تومان

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه  کد   8018

سنگ حدید

طلسم عین علی

سایز : 61

 قیمت فقط : 179.000 تومان
 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   8021

سنگ حدید

طلسم عین علی

سایز : 62

 قیمت فقط : 199.000 تومان

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه  کد   8020

سنگ حدید

طلسم عین علی

سایز : 62 و 63

 قیمت فقط : 199.000 تومان
 

 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   8023

سنگ حدید

طلسم سلیمان نبی

سایز : 63

 قیمت فقط : 199.000 تومان

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه  کد   8022

سنگ حدید

طلسم عین علی

سایز : 63

 قیمت فقط : 179.000 تومان
 

 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   8025

سنگ حدید

طلسم عین علی

سایز : 61

 قیمت فقط : 199.000 تومان

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه  کد   8024

سنگ حدید

طلسم عین علی

سایز : 54

 قیمت فقط : 109.000 تومان
 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   8027

سنگ حدید

طلسم عین علی

سایز : 61

 قیمت فقط : 189.000 تومان

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه  کد   8026

سنگ حدید

طلسم سلیمان نبی

سایز : 62

 قیمت فقط : 199.000 تومان
 

 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   8029

سنگ حدید

طلسم عین علی

سایز : 57

 قیمت فقط : 120.000 تومان

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه  کد   8028

سنگ حدید

طلسم عین علی

سسایز : 58

 قیمت فقط : 120.000 تومان
 

 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   8001

سنگ لابرادوریت

سایز : 60

 قیمت فقط : 129.000 تومان

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه  کد   8000

سنگ لاجورد

سایز : 60

 قیمت فقط : 99.000 تومان
 

 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   8003

سنگ لابرادوریت

سایز : 63

 قیمت فقط : 169.000 تومان

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه  کد   8002

سنگ استارسان استون

سایز : 65

 قیمت فقط : 189.000 تومان
 

 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   8005

سنگ اپال

سایز : 57

 قیمت فقط : 285.000 تومان

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه  کد   8004

سنگ ماه (مون استون)

سایز : 62

 قیمت فقط : 254.000 تومان
 

 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   8007

سنگ استارسان استون

سایز : 63

 قیمت فقط : 299.000 تومان

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه  کد   8006

سنگ استارسان استون

سایز : 62

 قیمت فقط : 344.000 تومان
 

 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   8009

سنگ اپال

سایز : 63

 قیمت فقط : 285.000 تومان

 

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه  کد   8008

سنگ ماه (مون استون)

سایز : 66

 قیمت فقط : 242.000 تومان
 

 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   8011

سنگ اپال

سایز : 63

 قیمت فقط : 285.000 تومان

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه  کد   8010

سنگ لابرادوریت

سایز 67

 قیمت فقط : 227.000 تومان
 

 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   7003

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 58 الی 65

 قیمت فقط : 209.000 تومان

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه  کد   7039

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 63 و 64

 قیمت فقط : 164.000 تومان
 

انگشتر نقره 

انگشتر نقره مردانه  کد   7006

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 53و61

 قیمت فقط : 209.000 تومان

انگشتر نقره 

انگشتر نقره مردانه  کد   7004

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 61و64

 قیمت فقط : 209.000 تومان
 

انگشتر نقره 

انگشتر نقره مردانه  کد   7009

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 61و63و65

قیمت فقط : 209.000 تومان

انگشتر نقره 

انگشتر نقره مردانه  کد   7008

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 61

قیمت فقط : 209.000 تومان
 

انگشتر نقره 

انگشتر نقره مردانه  کد   7011

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 59 الی 63

قیمت فقط : 209.000 تومان

 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   7012

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 63 و 64

قیمت فقط : 209.000 تومان
 

انگشتر نقره 

انگشتر نقره مردانه  کد   7015

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 60

 قیمت فقط : 149.000 تومان

انگشتر نقره 

انگشتر نقره مردانه  کد   7014

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 60 و 57

 قیمت فقط : 209.000 تومان
 

 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   7017

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 63

 قیمت فقط : 209.000 تومان

انگشتر نقره 

انگشتر نقره مردانه  کد   7016

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 59 و 62

 قیمت فقط : 209.000 تومان
 

انگشتر نقره مردانه 

انگشتر نقره مردانه  کد   7038

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 62

 قیمت فقط : 209.000 تومان

انگشتر نقره 

انگشتر نقره مردانه  کد   7018

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 58 و 59

 قیمت فقط : 209.000 تومان
 

 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   7022

سنگ عقیق بابا قوری

سایز : 61

 قیمت فقط : 149.000 تومان

 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   7020

سنگ عقیق بابا قوری

سایز : 61

 قیمت فقط : 149.000 تومان
 

 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   7025

سنگ عقیق سوسنی

سایز : 60

 قیمت فقط : 164.000 تومان

انگشتر نقره 

انگشتر نقره مردانه  کد   7024

سنگ عقیق بابا قوری

سایز : 59

 قیمت فقط : 149.000 تومان
 

 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   7029

سنگ جواهر یاقوت سرخ

سایز : 62

 قیمت فقط : 179.000 تومان

 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   7033

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 62

 قیمت فقط : 179.000 تومان

 انگشتر نقره مردانه 

انگشتر نقره مردانه  کد   7042

سنگ عقیق یمنی اصل با حکاکی هنرمندانه دست

سایز : 62

 قیمت فقط : 239.000 تومان

انگشتر نقره مردانه 

انگشتر نقره مردانه  کد   7036

9 جواهر طبیعی ، 9 سنگ

سایز : 59

 قیمت فقط : 164.000 تومان

 بخش دوم انگشتر نقره مردانه