الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید :

@danagem

https://telegram.me/danagemخريد انواع مختلف و بينظيري از انگشتر هاي نقره

خريد انگشتر نقره مردانه

بخش دوم 

***   هزینه ی تغییر سایز هر انگشتر مبلغ 10 هزار تومان می باشد   ***

 

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه کد :  8029

سنگ  طبیعی فیروزه نیشابور

سایز : 60

وزن : 11.9 گرم

قیمت : 160.000 تومان

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه کد :  8028

سنگ  طبیعی فیروزه نیشابور

سایز :  57

وزن : 10.7 گرم

قیمت : 160.000 تومان

 

 

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه کد :  8031

سنگ  طبیعی فیروزه نیشابور

سایز : 53

وزن : 11.1 گرم

قیمت : 160.000 تومان

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه کد :  8030

سنگ  طبیعی فیروزه نیشابور

سایز : 61

وزن : 13.5 گرم

قیمت : 580.000 تومان

 

 

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه کد :  8033

سنگ  طبیعی فیروزه کرمان

سایز : 57

وزن : 27.3 گرم

قیمت : 370.000 تومان

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه کد :  8032

سنگ  طبیعی فیروزه نیشابور

سایز : 60

وزن : 10.2 گرم

قیمت : 150.000 تومان

 

 

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه کد :  8035

سنگ  طبیعی عقیق یمنی

سایز : 62

وزن : 32.1 گرم

قیمت : 179000 تومان

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه کد :  8034

سنگ  طبیعی فیروزه نیشابور

سایز : 61

وزن : 9.2 گرم

قیمت : 150.000 تومان

 

 

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه کد :  8037

سنگ  طبیعی عقیق یمنی

سایز : 66

وزن : 22.1 گرم

قیمت : 220.000 تومان

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه کد :  8036

سنگ  طبیعی عقیق یمنی

سایز : 65

وزن : 17.4 گرم

قیمت : 220.000 تومان

 

 

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه کد :  8039

سنگ  طبیعی جواهر یاقوت کبود

سایز : 56

وزن : 14.8 گرم

قیمت : 220.000 تومان

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه کد :  8038

سنگ  طبیعی عقیق یمنی

سایز : 63

وزن : 14.4 گرم

قیمت : 220.000 تومان

 

 

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه کد :  8041

سنگ  طبیعی عقیق یمنی

سایز : 64

وزن : 15 گرم

قیمت : 220.000 تومان

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه کد :  8040

سنگ  طبیعی عقیق یمنی

سایز : 66

وزن : 12.1 گرم

قیمت : 220.000 تومان

 

 

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه کد :  8043

سنگ  طبیعی جواهر یاقوت کبود

سایز : 66

وزن : 20.3 گرم

قیمت : 220.000 تومان

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه کد :  8042

سنگ  طبیعی عقیق یمنی

سایز : 61

وزن : 23 گرم

قیمت : 220.000 تومان

 

 

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه کد :  8045

سنگ  طبیعی عقیق یمنی

سایز : 62

وزن : 18.4 گرم

قیمت : 180.000 تومان

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه کد :  8044

سنگ  طبیعی عقیق یمنی

سایز : 62

وزن : 22.1 گرم

قیمت : 220.000 تومان

 

 

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه کد :  8047

سنگ  طبیعی جواهر یاقوت کبود

سایز : 56

وزن : 14 گرم

قیمت : 160.000 تومان

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه کد :  8046

سنگ  طبیعی جواهر یاقوت سرخ

سایز : 62

وزن : 18.6 گرم

قیمت : 220.000 تومان

 

 

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه کد :  8049

سنگ  طبیعی جواهر یاقوت کبود

سایز : 64

وزن : 15.5 گرم

قیمت : 220.000 تومان

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه کد :  8048

سنگ  طبیعی عقیق یمنی

سایز : 63

وزن : 22.7 گرم

قیمت : 220.000 تومان

 

 

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه کد :  8051

سنگ  طبیعی عقیق یمنی

سایز : 64

وزن : 18.6 گرم

قیمت : 220.000 تومان

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه کد :  8050

سنگ  طبیعی عقیق یمنی

سایز : 59

وزن : 14.8 گرم

قیمت : 220.000 تومان

 

 

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه کد :  8053

سنگ  طبیعی جواهر یاقوت سرخ

سایز : 61

وزن : 16.3 گرم

قیمت : 220.000 تومان

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه کد :  8052

سنگ  طبیعی عقیق یمنی

سایز : 58

وزن : 14.5 گرم

قیمت : 220.000 تومان

 

 

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه کد :  8055

سنگ  طبیعی جواهر یاقوت سرخ

سایز : 60

وزن : 15.9 گرم

قیمت : 220.000 تومان

 

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه کد :  8054

سنگ  طبیعی جواهر یاقوت زرد

سایز : 62

وزن : 16.8 گرم

قیمت : 160.000 تومان

 
 
انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه کد :  8057

سنگ  طبیعی عقیق یمنی

سایز : 68

وزن : 19.8 گرم

قیمت : 180.000 تومان

 

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه کد :  8056

سنگ  طبیعی عقیق یمنی

سایز : 55

وزن : 21 گرم

قیمت : 220.000 تومان

 
 
انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه کد :  8059

سنگ  طبیعی جواهر یاقوت کبود

سایز : 55

وزن : 14.5 گرم

قیمت : 160.000 تومان

 

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه کد :  8058

سنگ  طبیعی جواهر یاقوت سرخ

سایز : 65

وزن : 15.5 گرم

قیمت : 220.000 تومان

 
 

انگشتر نقره مردانه کد :  8061

سنگ  طبیعی جواهر توپاز سوئیس

سایز : 66

وزن : 13.3 گرم

قیمت : 220.000 تومان

 

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه کد :  8060

سنگ  طبیعی جواهر یاقوت کبود

سایز : 65

وزن : 13.16 گرم

قیمت : 180.000 تومان

 
 
انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه کد :  8063

سنگ  طبیعی عقیق کریزیلیس

سایز : 63

وزن : 17.7 گرم

قیمت : 160.000 تومان

 

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه کد :  8062

سنگ  طبیعی جواهر توپاز سوئیس

سایز : 60

وزن : 20.1 گرم

قیمت : 320.000 تومان

 
 
انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه کد :  8065

سنگ  طبیعی عقیق یمنی

سایز : 63

وزن : 22 گرم

قیمت : 220.000 تومان

 

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه کد :  8064

سنگ  طبیعی مارسنگ

سایز : 62

وزن : 14.7 گرم

قیمت : 160.000 تومان
 
انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه کد :  8027

سنگ  طبیعی عقیق یمنی

سایز : 61

وزن : 21.9 گرم

قیمت : 220.000 تومان

 


 

بخش دوم انگشتر نقره مردانه

بخش سوم انگشتر نقره مردانه