الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید :

https://telegram.me/danagem


صفحه ی اینستاگرام داناگوهر را فالو کنید

https://instagram.com/dana.gemفروش ویژه انگشتر نقره مردانه

در صورت نیاز به تغییر سایز هزینه ی آن برای این مدلها ، 10 هزار تومان است


قسمت دوم  


انگشتر نقره 

انگشتر نقره مردانه  کد   7045

سنگ عقیق سبز

سایز : 59

 قیمت فقط : 132.000 تومان

انگشتر نقره 

انگشتر نقره مردانه  کد   7046

سنگ عقیق سبز

سایز : 59

 قیمت فقط : 132.000 تومان
 

انگشتر نقره 

انگشتر نقره مردانه  کد   7052

سنگ عقیق سبز

سایز : 61

 قیمت فقط : 132.000 تومان

انگشتر نقره 

انگشتر نقره مردانه  کد   7048

سنگ عقیق سبز

سایز : 59

 قیمت فقط : 132.000 تومان

 
 

انگشتر نقره 

انگشتر نقره مردانه  کد   7051

سنگ عقیق سبز

سایز : 64

 قیمت فقط : 132.000 تومان

انگشتر نقره 

انگشتر نقره مردانه  کد   7050

سنگ عقیق سبز

سایز : 64

 قیمت فقط : 132.000 تومان
 

انگشتر نقره 

انگشتر نقره مردانه  کد   7055

سنگ عقیق سیاه

سایز : 63

 قیمت فقط : 132.000 تومان

انگشتر نقره 

انگشتر نقره مردانه  کد   7054

سنگ عقیق سیاه

سایز : 63

 قیمت فقط : 132.000 تومان
 

انگشتر نقره 

انگشتر نقره مردانه  کد   7057

سنگ عقیق سیاه

سایز : 63 و 64

 قیمت فقط : 132.000 تومان

 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   7056

سنگ عقیق سیاه

سایز : 61 و 64

 قیمت فقط : 132.000 تومان
 

انگشتر نقره 

انگشتر نقره مردانه  کد   7059

طرح هخامنشی تمام نقره

سایز : 60

 قیمت فقط : 132.000 تومان

 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   7063

سنگ عقیق زرد

سایز : 64

 قیمت فقط : 132.000 تومان
 

 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   7065

سنگ عقیق قرمز

سایز : 60

 قیمت فقط : 132.000 تومان

 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   7064

سنگ عقیق قرمز

سایز : 66

 قیمت فقط : 132.000 تومان
 

 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   7067

سنگ عقیق قرمز

سایز : 65

 قیمت فقط : 132.000 تومان

 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   7071

سنگ عقیق قرمز

سایز : 62

 قیمت فقط : 132.000 تومان
 

 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   7069

سنگ عقیق قرمز

سایز : 62

 قیمت فقط : 132.000 تومان

انگشتر نقره 

انگشتر نقره مردانه  کد   7068

سنگ عقیق قرمز

سایز : 63

 قیمت فقط : 132.000 تومان
 

 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   7075

سنگ عقیق قرمز

سایز : 67

 قیمت فقط : 132.000 تومان

انگشتر نقره مردانه 

انگشتر نقره مردانه  کد   7072

سنگ عقیق قرمز

سایز : 66

 قیمت فقط : 132.000 تومان 

 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   7077

سنگ جواهر آمتیست

سایز : 63

قیمت فقط : 165.000 تومان

انگشتر نقره مردانه 

انگشتر نقره مردانه  کد   7076

سنگ عقیق سلیمانی

سایز : 65

 قیمت فقط : 132.000 تومان 

 انگشتر نقره

انگشتر نقره مردانه  کد   7079

سنگ جواهر آمتیست

سایز : 57

قیمت فقط : 165.000 تومان

انگشتر نقره مردانه 

انگشتر نقره مردانه  کد   7078

سنگ جواهر آمتیست

سایز : 56

قیمت فقط : 165.000 تومان 

انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه  کد   7083

سنگ جواهر توپاز

سایز : 61

قیمت فقط : 165.000 تومان

انگشتر نقره مردانه 

انگشتر نقره مردانه  کد   7082

سنگ جواهر یاقوت زرد

سایز : 59

قیمت فقط : 165.000 تومان
انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه  کد   7085

سنگ جواهر یاقوت سرخ

سایز : 60

قیمت فقط : 240.000 تومان

انگشتر نقره مردانه 

انگشتر نقره مردانه  کد   7084

سنگ جواهر توپاز لندن

سایز : 60 

قیمت فقط : 240.000 تومان

 
انگشتر نقره مردانه

انگشتر نقره مردانه  کد   7087

سنگ جواهر آمتیست

سایز : 60

قیمت فقط : 240.000 تومان

انگشتر نقره مردانه 

انگشتر نقره مردانه  کد   7086

سنگ جواهر یاقوت کبود

سایز :61  

قیمت فقط : 240.000 تومان

 

انگشتر نقره مردانه 

انگشتر نقره مردانه  کد   7089

سنگ جواهر سیترین

سایز : 60

قیمت فقط : 240.000 تومان

 

انگشتر نقره مردانه 

انگشتر نقره مردانه  کد   7088

سنگ جواهر توپاز سوئیس

سایز : 60 و 61

قیمت فقط : 240.000 تومان

 بخش اول انگشتر نقره مردانه