الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید :

https://telegram.me/danagem


صفحه ی اینستاگرام داناگوهر را فالو کنید

https://instagram.com/dana.gemخريد انواع مختلف و بينظيري از انگشتر هاي نقره

خريد انگشتر نقره زنانه*** هزینه ی تغییر سایز هر انگشتر مبلغ 10 هزار تومان می باشد ***

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4002

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 51 تا 56

قیمت : 110000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4001

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 52 و53 و 56 و 58

قیمت : 106000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4004

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 52 و 54 و 56

قیمت : 88000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4003

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 52و55و57

قیمت : 102000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4006

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 52 و 54 و57

قیمت : 100000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4005

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 58

قیمت : 96000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4008

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 54 , 52 , 57

قیمت : 130000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4007

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 53 , 58

قیمت : 94000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4010

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 54 و 56

قیمت : 120000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4009

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 53 تا 56

قیمت : 120000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4012

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 54 و 56

قیمت : 130000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4011

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 56

قیمت : 100000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4014

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 51 تا 55

قیمت : 60000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4013

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 55

قیمت : 67000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4016

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 51 تا 57

قیمت : 60000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4015

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 57

قیمت : 70000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4018

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 54 و 56

قیمت : 70000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4017

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 53 و 54

قیمت : 80000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4020

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 54 , 52

قیمت : 80000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4019

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 52 و 54 و 57

قیمت : 70000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4022

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 57

قیمت : 62000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4021

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 52 تا 57

قیمت : 62000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4024

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 52

قیمت : 68000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4023

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 51

قیمت : 74000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4026

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 51 , 52 , 55 ,56 , 57

قیمت : 58000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4025

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 52 , 54 , 56

قیمت : 78000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4028

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 54 تا 56

قیمت : 76000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4027

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 54

قیمت : 32000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4030

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 51و55و56و57

قیمت : 62000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4029

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 52و 56و54و57

قیمت : 80000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4032

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 54 , 57

قیمت : 88000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4031

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 51

قیمت : 68000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4034

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 56

قیمت : 78000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4033

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 52 , 53 , 57

قیمت : 98000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4036

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 54

قیمت : 76000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4035

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 57

قیمت : 107000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4038

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 52 , 54 , 56

قیمت : 82000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4037

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 54 , 56 , 57

قیمت : 82000 تومان


انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4040

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 52 , 54 , 57

قیمت : 96000 تومان

انگشتر نقره زنانه

انگشتر نقره زنانه کد 4039

سنگ عقیق یمنی اصل

سایز : 54 , 56

قیمت : 76000 تومانبخش اول

بخش دوم