الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید :

https://telegram.me/danagem


صفحه ی اینستاگرام داناگوهر را فالو کنید

https://instagram.com/dana.gemهر یک از سنگهای فوق را می توانید به روشهای بالا ، دورقاب نقره ، دوربافت با بند نبوک ، سوراخکاری و نصب کلیپس و زنجیر سفارش دهید

لازم به ذکر است رنگ کلیپس و زنجیر می تواند طلایی یا نقره ایی باشد به انتخاب شما ( همچنین رنگ نخ بافته شده به دور سنگ )

برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن مجزا محاسبه میگردد

 

آزوریت 

سنگ طبیعی آزوریت  کد : 2

Natural Azurite

وزن : 52 قیراط

ابعاد : 37*27 میلیمتر

قیمت : 52000 تومان

آزوریت 

سنگ طبیعی آزوریت  کد : 1

Natural Azurite

وزن : 98 قیراط

ابعاد : 35*46 میلیمتر

قیمت : 98000 تومان

 


 

 آزوریت

سنگ طبیعی آزوریت  کد : 4

Natural Azurite

وزن : 78 قیراط

ابعاد : 37*47میلیمتر

قیمت : 78000 تومان

آزوریت 

سنگ طبیعی آزوریت  کد : 3

Natural Azurite

وزن : 56 قیراط

ابعاد : 26*35 میلیمتر

قیمت : 56000 تومان

 

 

 آزوریت

سنگ طبیعی آزوریت  کد : 6

Natural Azurite

وزن : 62 قیراط

ابعاد : 27*41 میلیمتر

قیمت : 62000 تومان

آزوریت 

سنگ طبیعی آزوریت  کد : 5

Natural Azurite

وزن : 66 قیراط

ابعاد : 41*29 میلیمتر

قیمت : 66000 تومان

 

 

 آزوریت

سنگ طبیعی آزوریت  کد : 8

Natural Azurite

وزن : 81قیراط

ابعاد : 27*48 میلیمتر

قیمت : 81000 تومان

آزوریت 

سنگ طبیعی آزوریت  کد : 7

Natural Azurite

وزن : 72 قیراط

ابعاد : 36*28 میلیمتر

قیمت : 72000 تومان

 
 آزوریت

سنگ طبیعی آزوریت  کد : 10

Natural Azurite

وزن : 75 قیراط

ابعاد : 37*30 میلیمتر

قیمت : 75000 تومان

آزوریت 

سنگ طبیعی آزوریت  کد : 9

Natural Azurite

وزن : 58 قیراط

ابعاد : 27*45 میلیمتر

قیمت : 58000 تومان

 

 

 آزوریت

سنگ طبیعی آزوریت  کد : 12

Natural Azurite

وزن : 77 قیراط

ابعاد : 36*29 میلیمتر

قیمت : 77000 تومان

آزوریت 

سنگ طبیعی آزوریت  کد : 11

Natural Azurite

وزن : 47 قیراط

ابعاد : 27*27 میلیمتر

قیمت : 47000 تومان

 

 

آزوریت 

سنگ طبیعی آزوریت  کد : 14

Natural Azurite

وزن : 74 قیراط

ابعاد : 50*30 میلیمتر

قیمت : 74000 تومان

آزوریت 

سنگ طبیعی آزوریت  کد : 13

Natural Azurite

وزن : 82 قیراط

ابعاد : 27*41 میلیمتر

قیمت : 82000 تومان

 

 

آزوریت 

سنگ طبیعی آزوریت  کد : 16

Natural Azurite

وزن : 41قیراط

ابعاد : 34*24 میلیمتر

قیمت : 41000 تومان

آزوریت 

سنگ طبیعی آزوریت  کد : 15

Natural Azurite

وزن : 62 قیراط

ابعاد : 27*47 میلیمتر

قیمت : 62000 تومان

 

 

آزوریت 

سنگ طبیعی آزوریت  کد : 18

Natural Azurite

وزن : 86 قیراط

ابعاد : 29*42 میلیمتر

قیمت : 86000تومان

آزوریت 

سنگ طبیعی آزوریت  کد : 17

Natural Azurite

وزن : 60قیراط

ابعاد : 41*23 میلیمتر

قیمت : 60000 تومان

 


 

آزوریت 

سنگ طبیعی آزوریت  کد : 20

Natural Azurite

وزن : 62قیراط

ابعاد : 42*34 میلیمتر

قیمت : 62000 تومان

آزوریت 

سنگ طبیعی آزوریت  کد : 19

Natural Azurite

وزن : 60 قیراط

ابعاد : 28*38 میلیمتر

قیمت : 60000 تومان

 

 

آزوریت 

سنگ طبیعی آزوریت  کد : 22

Natural Azurite

وزن : 79 قیراط

ابعاد : 36*39 میلیمتر

قیمت : 79000 تومان

آزوریت

سنگ طبیعی آزوریت  کد : 21

Natural Azurite

وزن : 57 قیراط

ابعاد : 24*36 میلیمتر

قیمت : 57000 تومان

 

 

آزوریت 

سنگ طبیعی آزوریت  کد : 24

Natural Azurite

وزن : 50قیراط

ابعاد : 22*37 میلیمتر

قیمت : 50000 تومان

آزوریت 

سنگ طبیعی آزوریت  کد : 23

Natural Azurite

وزن : 58 قیراط

ابعاد : 44*21 میلیمتر

قیمت : 58000 تومان

 

 

آزوریت

سنگ طبیعی آزوریت  کد : 26

Natural Azurite

وزن : 87 قیراط

ابعاد : 30*35 میلیمتر

قیمت : 87000 تومان

آزوریت 

سنگ طبیعی آزوریت  کد : 25

Natural Azurite

وزن : 38 قیراط

ابعاد : 23*32میلیمتر

قیمت : 38000 تومان

 

 

آزوریت

سنگ طبیعی آزوریت  کد : 28

Natural Azurite

وزن : 113قیراط

ابعاد : 57*32 میلیمتر

قیمت : 113000 تومان

آزوریت 

سنگ طبیعی آزوریت  کد : 27

Natural Azurite

وزن : 83قیراط

ابعاد : 47*36 میلیمتر

قیمت : 83000تومان

 

 

آزوریت 

سنگ طبیعی آزوریت  کد : 30

Natural Azurite

وزن : 35 قیراط

ابعاد : 20*30 میلیمتر

قیمت : 35000 تومان

آزوریت 

سنگ طبیعی آزوریت  کد : 29

Natural Azurite

وزن :34 قیراط

ابعاد : 18*33 میلیمتر

قیمت : 34000 تومان

 

 

آزوریت 

سنگ طبیعی آزوریت  کد : 32

Natural Azurite

وزن : 68 قیراط

ابعاد : 31*26 میلیمتر

قیمت : 68000 تومان

آزوریت 

سنگ طبیعی آزوریت  کد : 31

Natural Azurite

وزن : 68قیراط

ابعاد : 27*41 میلیمتر

قیمت : 68000 تومان

 


 

آزوریت 

سنگ طبیعی آزوریت  کد : 34

Natural Azurite

وزن : 85قیراط

ابعاد : 42*40 میلیمتر

قیمت : 85000تومان

آزوریت 

سنگ طبیعی آزوریت  کد : 33

Natural Azurite

وزن : 58 قیراط

ابعاد : 23*50 میلیمتر

قیمت : 58000 تومان

 

 

 آزوریت

سنگ طبیعی آزوریت  کد : 36

Natural Azurite

وزن : 61 قیراط

ابعاد : 39*32 میلیمتر

قیمت : 61000 تومان

آزوریت 

سنگ طبیعی آزوریت  کد : 35

Natural Azurite

وزن : 79 قیراط

ابعاد : 29*38 میلیمتر

قیمت : 79000 تومان

 

 

 آزوریت

سنگ طبیعی آزوریت  کد : 38

Natural Azurite

وزن : 47 قیراط

ابعاد : 31*23 میلیمتر

قیمت : 47000 تومان

آزوریت 

سنگ طبیعی آزوریت  کد : 37

Natural Azurite

وزن : 46 قیراط

ابعاد : 44*22 میلیمتر

قیمت : 46000 تومان

 

 

 آزوریت

سنگ طبیعی آزوریت  کد : 40

Natural Azurite

وزن : 30 قیراط

ابعاد : 21*31 میلیمتر

قیمت : 30000 تومان

آزوریت 

سنگ طبیعی آزوریت  کد : 39

Natural Azurite

وزن : 78قیراط

ابعاد : 48*26 میلیمتر

قیمت : 78000 تومان

 

 

آزوریت 

سنگ طبیعی آزوریت  کد : 42

Natural Azurite

وزن : 46قیراط

ابعاد : 24*38 میلیمتر

قیمت : 46000تومان

آزوریت 

سنگ طبیعی آزوریت  کد : 41

Natural Azurite

وزن : 49 قیراط

ابعاد : 24*37 میلیمتر

قیمت : 49000 تومان

 

 

 آزوریت

سنگ طبیعی آزوریت  کد : 44

Natural Azurite

وزن : 52 قیراط

ابعاد : 28*42 میلیمتر

قیمت : 52000 تومان

آزوریت 

سنگ طبیعی آزوریت  کد : 43


Natural Azurite

وزن :67 قیراط

ابعاد : 26*40 میلیمتر

قیمت : 67000 تومان

 

 

 

 آزوریت

سنگ طبیعی آزوریت  کد : 46

Natural Azurite

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 20*25 میلیمتر

قیمت : 28000 تومان

آزوریت 

سنگ طبیعی آزوریت  کد : 45

Natural Azurite

وزن : 68قیراط

ابعاد : 28*35 میلیمتر

قیمت : 68000 تومان
 

 آزوریت

سنگ طبیعی آزوریت  کد : 48

Natural Azurite

وزن : 57قیراط

ابعاد : 36*27 میلیمتر

قیمت : 57000 تومان

آزوریت 

سنگ طبیعی آزوریت  کد : 47

Natural Azurite

وزن : 59 قیراط

ابعاد : 46*21 میلیمتر

قیمت : 59000 تومان

 

 

 آزوریت

سنگ طبیعی آزوریت  کد : 50

Natural Azurite

وزن : 55 قیراط

ابعاد : 37*33 میلیمتر

قیمت : 55000 تومان

آزوریت 

سنگ طبیعی آزوریت  کد : 49

Natural Azurite

وزن : 19 قیراط

ابعاد : 26*23 میلیمتر

قیمت : 19000 تومان

 

 

 آزوریت

سنگ طبیعی آزوریت  کد : 52

Natural Azurite

وزن : 23قیراط

ابعاد : 24*24 میلیمتر

قیمت : 23000 تومان

آزوریت 

سنگ طبیعی آزوریت  کد : 51

Natural Azurite

وزن :75 قیراط

ابعاد : 25*38 میلیمتر

قیمت : 75000 تومان

 

 

آزوریت 

سنگ طبیعی آزوریت  کد : 54

Natural Azurite

وزن : 28 قیراط

ابعاد : 19*27 میلیمتر

قیمت : 28000 تومان

آزوریت 

سنگ طبیعی آزوریت  کد : 53

Natural Azurite

وزن : 26 قیراط

ابعاد : 26*20 میلیمتر

قیمت : 26000 تومان
آزوریت 

سنگ طبیعی آزوریت  کد : 56

Natural Azurite

وزن : 54 قیراط

ابعاد : 36*26 میلیمتر

قیمت : 54000 تومان

آزوریت 

سنگ طبیعی آزوریت  کد : 55

Natural Azurite

وزن : 46 قیراط

ابعاد : 27*38 میلیمتر

قیمت : 46000 تومان

 

 

آزوریت 

سنگ طبیعی آزوریت  کد : 58

Natural Azurite

وزن : 32 قیراط

ابعاد : 19*28 میلیمتر

قیمت : 32000 تومان

 

آزوریت 

سنگ طبیعی آزوریت  کد : 57

Natural Azurite

وزن : 74 قیراط

ابعاد : 30*38 میلیمتر

قیمت : 74000 تومان

 

 

آزوریت 

سنگ طبیعی آزوریت  کد : 60

Natural Azurite

وزن : 72 قیراط

ابعاد : 30*36 میلیمتر

قیمت : 72000 تومان

آزوریت 

سنگ طبیعی آزوریت  کد : 59

Natural Azurite

وزن : 93 قیراط

ابعاد : 38*13 میلیمتر

قیمت : 93000 تومان

آزوریت 

سنگ طبیعی آزوریت  کد : 62

Natural Azurite

وزن : 56 قیراط

ابعاد : 27*38 میلیمتر

قیمت : 56000 تومان

آزوریت 

سنگ طبیعی آزوریت  کد : 61

Natural Azurite

وزن : 77 قیراط

ابعاد : 25*50 میلیمتر

قیمت : 77000 تومان

هر یک از سنگهای فوق را می توانید به روشهای بالا ، دورقاب نقره ، دوربافت با بند نبوک ، سوراخکاری و نصب کلیپس و زنجیر سفارش دهید

لازم به ذکر است رنگ کلیپس و زنجیر می تواند طلایی یا نقره ایی باشد به انتخاب شما ( همچنین رنگ نخ بافته شده به دور سنگ )

برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن مجزا محاسبه میگردد