الحمد لله رب العالمین

دانا گوهر

به کانال ما در تلگرام بپیوندید :

https://telegram.me/danagem


صفحه ی اینستاگرام داناگوهر را فالو کنید

https://instagram.com/dana.gemانواع مختلفی از سنگ طبیعی آزوریت گرانیت کشور پاکستان


 

هر یک از سنگهای فوق را می توانید به روشهای بالا ، دورقاب نقره ، دوربافت با بند نبوک ، سوراخکاری و نصب کلیپس و زنجیر سفارش دهید

لازم به ذکر است رنگ کلیپس و زنجیر می تواند طلایی یا نقره ایی باشد به انتخاب شما ( همچنین رنگ نخ بافته شده به دور سنگ )

برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن مجزا محاسبه میگردد

 

آزوریت گرانیت

سنگ طبیعی آزوریت گرانیت پاکستان  کد : 4

Natural Azurite Granite

وزن : 61.8 قیراط

ابعاد : 34*40میلیمتر

قیمت : 61000 تومان

آزوریت گرانیت 

سنگ طبیعی آزوریت گرانیت پاکستان  کد : 1

Natural Azurite Granite

وزن : 53.7 قیراط

ابعاد : 29*40 میلیمتر

قیمت : 53000 تومان

 


 

 آزوریت گرانیت

سنگ طبیعی آزوریت گرانیت پاکستان  کد : 6

Natural Azurite Granite

وزن : 42 قیراط

ابعاد : 25*44 میلیمتر

قیمت : 42000 تومان

آزوریت گرانیت 

سنگ طبیعی آزوریت گرانیت پاکستان  کد : 5

Natural Azurite Granite

وزن : 34.1 قیراط

ابعاد : 22*33 میلیمتر

قیمت : 34000 تومان

 
 آزوریت گرانیت

سنگ طبیعی آزوریت گرانیت پاکستان  کد : 10

Natural Azurite Granite

وزن : 38.8 قیراط

ابعاد : 24*38 میلیمتر

قیمت : 38000 تومان

آزوریت گرانیت 

سنگ طبیعی آزوریت گرانیت پاکستان  کد : 9

Natural Azurite Granite

وزن : 69.7 قیراط

ابعاد : 29*40 میلیمتر

قیمت : 69000 تومان

 

 

 آزوریت گرانیت

سنگ طبیعی آزوریت گرانیت پاکستان  کد : 12

Natural Azurite Granite

وزن : 40.3 قیراط

ابعاد : 34*25 میلیمتر

قیمت : 40000 تومان

آزوریت گرانیت 

سنگ طبیعی آزوریت گرانیت پاکستان  کد : 11

Natural Azurite Granite

وزن : 35.3 قیراط

ابعاد : 22*27 میلیمتر

قیمت : 35000 تومان

 

 

آزوریت گرانیت 

سنگ طبیعی آزوریت گرانیت پاکستان  کد : 14

Natural Azurite Granite

وزن : 52.5قیراط

ابعاد : 25*42 میلیمتر

قیمت : 52000 تومان

آزوریت گرانیت 

سنگ طبیعی آزوریت گرانیت پاکستان  کد : 13

Natural Azurite Granite

وزن : 29.3 قیراط

ابعاد : 21*34 میلیمتر

قیمت : 29000 تومان

 

 

آزوریت گرانیت 

سنگ طبیعی آزوریت گرانیت پاکستان  کد : 24

Natural Azurite Granite

وزن : 51.4قیراط

ابعاد : 25*43 میلیمتر

قیمت : 51000 تومان

آزوریت گرانیت 

سنگ طبیعی آزوریت گرانیت پاکستان  کد : 15

Natural Azurite Granite

وزن : 47.7 قیراط

ابعاد : 25*30 میلیمتر

قیمت : 47000 تومان

 


 

آزوریت گرانیت

سنگ طبیعی آزوریت گرانیت پاکستان  کد : 26

Natural Azurite Granite

وزن : 31.2 قیراط

ابعاد : 30*39 میلیمتر

قیمت : 31000 تومان

آزوریت گرانیت 

سنگ طبیعی آزوریت گرانیت پاکستان  کد : 25

Natural Azurite Granite

وزن : 55 قیراط

ابعاد : 26*46میلیمتر

قیمت : 55000 تومان

 

 

آزوریت گرانیت 

سنگ طبیعی آزوریت گرانیت پاکستان  کد : 30

Natural Azurite Granite

وزن : 29.2 قیراط

ابعاد : 25*39 میلیمتر

قیمت : 29000 تومان

آزوریت گرانیت 

سنگ طبیعی آزوریت گرانیت پاکستان  کد : 32

Natural Azurite Granite

وزن : 52.6 قیراط

ابعاد : 24*39 میلیمتر

قیمت : 52000 تومان
 

آزوریت گرانیت 

سنگ طبیعی آزوریت گرانیت پاکستان  کد : 34

Natural Azurite Granite

وزن : 51.6قیراط

ابعاد : 24*41 میلیمتر

قیمت : 51000تومان

آزوریت گرانیت 

سنگ طبیعی آزوریت گرانیت پاکستان  کد : 33

Natural Azurite Granite

وزن : 46.8 قیراط

ابعاد : 19*43 میلیمتر

قیمت : 46000 تومان

 

 

 آزوریت گرانیت

سنگ طبیعی آزوریت گرانیت پاکستان  کد : 36

Natural Azurite Granite

وزن : 32.9 قیراط

ابعاد : 19*31 میلیمتر

قیمت : 32000 تومان

آزوریت گرانیت 

سنگ طبیعی آزوریت گرانیت پاکستان  کد : 35

Natural Azurite Granite

وزن : 54.1 قیراط

ابعاد : 21*34 میلیمتر

قیمت : 54000 تومان

 

 

آزوریت گرانیت 

سنگ طبیعی آزوریت گرانیت پاکستان  کد : 42

Natural Azurite Granite

وزن : 39.3قیراط

ابعاد : 23*35 میلیمتر

قیمت : 39000تومان

آزوریت گرانیت

سنگ طبیعی آزوریت گرانیت پاکستان  کد : 44

Natural Azurite Granite

وزن : 37.6 قیراط

ابعاد : 19*34 میلیمتر

قیمت : 37000 تومان

هر یک از سنگهای فوق را می توانید به روشهای بالا ، دورقاب نقره ، دوربافت با بند نبوک ، سوراخکاری و نصب کلیپس و زنجیر سفارش دهید

لازم به ذکر است رنگ کلیپس و زنجیر می تواند طلایی یا نقره ایی باشد به انتخاب شما ( همچنین رنگ نخ بافته شده به دور سنگ )

برای این منظور در توضیحات سبد خرید و با از طریق تلگرام و یا تماس تلفنی اعلام فرمائید ، هزینه آن مجزا محاسبه میگردد